Martin Lok – publiek professional & kunsthistoricus

Ik ben als publiek professional werkzaam bij het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). Daar zet ik me in voor het verduurzamen van de economie, met als leitmotiv: “voor een duurzaam, ondernemend Nederland”. In mijn werk focus ik me op het waarderen van natuurlijk kapitaal en het verankeren van deze waarde in de economische besluitvorming van bedrijven, financiële instellingen en overheden.

Naast mijn werk is kunst in al zijn verschijningsvormen mijn passie. Kunst is voor mij een continue bron van inspiratie en verwondering. Een mooi beeld of schilderij of  een indringend boek of meeslepende film. Ik laaf me er steeds weer aan en laad me er mee op. Stuk voor stuk prachtige spiegels om naar het leven van alledag te kijken.

Deze website geeft nadere informatie over mijn werk en ervaringen.

 

Iets over de header
De header van deze website geeft een fragment weer van een fresco van Ambrogio Lorenzetti uit de veertiende eeuw (Palazzo Pubblico, Siena, 1338-1339). Hij schilderde daar twee grote fresco’s, één over goed en één over slecht bestuur. Het fragment boven deze website geeft Lorenzetti’s visie op het goede bestuur in stad en land. Een genoeglijk samenzijn dat altijd weer inspireert.

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Email this to someonePrint this page