Transitie naar een duurzame economie

Eigenlijk heb ik indirect altijd al aan het verduurzamen van de economie gewerkt, zij het steeds met milieu of natuur als vertrekpunt. Maar dat veranderde toen in 2010 het huidige ministerie van Economische Zaken ontstond. Vanaf dat moment zijn economie en natuur twee gelijkwaardige aspecten van mijn werk. Twee werelden ook die volgens mij beiden zullen moeten veranderen. Omdat een duurzame economie alleen gerealiseerd zal worden als onze huidige economie ‘ecologiseert’ en de ecologie tegelijkertijd ‘economiseert’.

De transitie die hiervoor nodig is is weliswaar fors, maar de inzet ervoor ook. Steeds meer ondernemers zetten zich in voor een duurzame economie. Ik zoek de samenwerking met hen graag op, omdat groen ondernemerschap de meeste kansen biedt op groene groei. 

Mijn belangrijkste resultaten op het gebied van duurzame economie


EZ-interne visie ‘Duurzaam groeien en vernieuwen’ (2012)
Met een breed team van EZ-collega’s heb ik in 2012 een visie opgesteld om richting te geven aan de uitwerking van ‘groene groei’ binnen EZ, oftewel een economische groei die niet langer het ‘natuurlijk kapitaal’ uitput. Dit was een spannend traject omdat hierbij twee behoorlijk andere werelden samenkwamen binnen het nog jonge fusie-departement EZ (onstaan uit een fusie van LNV en ‘oud’ EZ). Als programma- en projectleider was ik verantwoordelijk voor zowel het proces als de uiteindelijke visie.


Green Deals Biodiversiteit (2011-heden)
Met het aantreden van kabinet Rutte 1 deed het instrument van de Green Deal zijn intrede, een instrument waarmee de overheid vernieuwende initiatieven uit de samenleving ondersteunt die de transitie naar een duurzame economie versnellen. Vanaf het voorbereiden van de eerste tranche in 2011 heb ik me met verschillende collega’s ingezet om op het gebied van biodiversiteit tot Green Deals te komen. Met als gevolg dat bij de eerste tranche in juni 2011 zes deals op het gebied van biodiversiteit zijn ondertekend en een half jaar later nogmaals 11.


Grondstoffennotitie (2011)
De fusie van EZ en LNV leidde er in 2010 toe dat op sommige beleidsdossiers interdepartementale discussies opeens (gedeeltelijk) binnen de muren van één departement kwamen te liggen. Dit gebeurde onder andere op het gebied van het beleid voor grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Om binnen de nieuwe omstandigheden snel tot een constructieve samenwerking te komen heb ik het initiatief genomen voor een ministeriebreed gesprek over grondstoffenbeleid, resource efficiency en duurzame handelsketens. Dit gesprek werd later verbreedt met het nieuwe Ministerie van Infrastructuur en Milieu en leidde tot een beleidsbrief over grondstoffenbeleid, opgesteld door een interdepartementale projectgroep onder mijn verantwoordelijkheid.


 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Email this to someonePrint this page