Waarderen en meewegen van natuurlijk kapitaal

Bij het werken aan een strategie voor ‘groene groei’ in 2012 groeide bij mij het inzicht dat het voor een duurzame economie cruciaal is dat de markt de juiste prikkels geeft. En dat de overheid een belangrijke rol speelt om dit te borgen. Door belastingmaatregelen of subsidies die duurzaamheid stimuleren (of in ieder geval niet tegenwerken). En door te bevorderen dat bedrijven en overheden in hun strategische en financieel-economische beleid en handelen rekening houden met de waarde van de natuur. Nog iets specifieker: dat ze de waarde van hun impacts op en afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal meewegen in alle beslissingen.

Het waarderen van natuurlijk kapitaal en het laten doorwerken van die waarde in het beleid en handelen van bedrijven en overheden is sinds 2013 een belangrijke focus in mijn werk. Vanaf januari 2015 leidt ik binnen het Ministerie van Economische Zaken het team dat zich hier gericht mee bezighoudt.

Mijn belangrijkste resultaten op het gebied van het waarderen en meewegen van natuurlijk kapitaal


Green Deal Transparantie van Natuurlijk en Sociaal Kapitaal (2014)
Tijdens de Natuurtop van 22 juni 2013 sloten dertien partijen (bedrijven, ngo’s, overheden en andere organisaties) een intentieverklaring om te gaan samenwerken aan het verbeteren van informatie over hun impacts en afhankelijkheden van natuurlijk en sociaal kapitaal. Een intentieverklaring die op 13 februari 2014 werd omgezet in een Green Deal, waarin inmiddels ca. dertig partijen  samenwerken. Ik werk met drie strategische partners aan deze Green Deal: IUCN Nederland’s Leaders for Nature Network, MVO Nederland en True Price.


Community of Practice Financial Institutes and Natural Capital (2014)
De Natuurtop bleek een vruchtbare springplank voor samenwerking. Caroline van Leenders (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en ik brachten verschillende spelers uit de financiële sector bijeen, gericht op de vraag hoe zij het behoud van biodiversiteit beter konden verankeren in hun beslismodellen. Overigens op instigatie van de ASN Bank. Tijdens de bijeenkomst werd de basis gelegd voor een Community of Practice die in maart 2014 daadwerkelijk van start ging. Vijftien professionals van banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en investeerders delen hierin hun ervaringen met het meenemen van natuurlijk kapitaal in hun beslissingen.


 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Email this to someonePrint this page